Dash 3in1 pods

 • Dash Dash 3in1 pods
  Dash Dash 3in1 pods

Dash 3in1 pods

8.19
8,19 €/kg
405g (15 pods)
0 in je winkelmandje
 • Beschrijving

  Dash wasmiddel in capsules. Dash wasmiddel is geschikt voor de witte en gekleurde was en voor alle temperaturen. Met technologie die wit nog witter maakt, maar tegelijkertijd je kleuren omarmt. Het werkt ook direct als je even een snel wasje draait. En je kunt er ook makkelijk vlekken mee behandelen voor je gaat wassen.

 • Gebruiksaanwijzing

  Gevaar: Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding onmiddelijk uittrekken. Met veel water wassen. NA INSLIKKEN: De mondspoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

 • Ingrediënten

  Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat MEA-C10-13 Alkul Benzenesulfonate; MEA-Laureth Suplphate; C12-14 Pareth-7.

 • Details

  Merk

  Dash

  Artikelcode

  0003150

  EAN

  8001090733115

  Netto inhoud

  15g

 • Disclaimer
  Lidl levert alle inspanning die van haar kunnen verwacht worden om volledige en correcte informatie betreffende de aangeboden producten te verschaffen doch is zij voor de informatie afhankelijk van de door haar leveranciers aangebrachte informatie. Lidl kan daarom de nauwkeurigheid, volledigheid of correctheid niet garanderen. De gegevens op deze website kunnen de gegevens op etiketten van de producten niet vervangen. De informatie op de etiketten heeft altijd voorrang op de informatie op de website. Alvorens tot consumptie over te gaan moet de consument de gegevens op de etiketten (waaronder de allergenen) controleren.