Wasmiddel Formil white

 • Formil Wasmiddel Formil white
  Formil Wasmiddel Formil white

Wasmiddel Formil white

2.99
2,99 €/kg
0 in je winkelmandje
 • Beschrijving

  Supergeconcentreerd, klein en krachtig. Supergeconcentreerd vloeibaar wasmiddel voor een stralend witte was. Voldoende voor ongeveer 28 wasbeurten.

 • Gebruiksaanwijzing
  WAARSCHUWING: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voorkom lozing in het milieu. Vorstvrij bewaren.
  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Antigifcentrum België (0032) (0)70/245 245.
 • Ingrediënten

  Bestanddelen: 15-30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, 5-15%: met-ionogene oppervlakteactieve stoffen,

 • Details

  Merk

  Formil

  Artikelcode

  0018844

  EAN

  20573638

  Producent

  Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstr. 1, DE-74167 Neckarsulm

 • Disclaimer
  Lidl levert alle inspanning die van haar kunnen verwacht worden om volledige en correcte informatie betreffende de aangeboden producten te verschaffen doch is zij voor de informatie afhankelijk van de door haar leveranciers aangebrachte informatie. Lidl kan daarom de nauwkeurigheid, volledigheid of correctheid niet garanderen. De gegevens op deze website kunnen de gegevens op etiketten van de producten niet vervangen. De informatie op de etiketten heeft altijd voorrang op de informatie op de website. Alvorens tot consumptie over te gaan moet de consument de gegevens op de etiketten (waaronder de allergenen) controleren.